Marktwerking - screening van marktsectoren

Marktwerking in België: horizontale screening van marktsectoren (2019)

Publisher
Instituut voor de nationale rekeningen
Authors

Prijzenobservatorium

Publication date

De horizontale screening gaat na welke sectoren een verhoogd risico op een minder efficiënte mededinging op de marktwerking vertonen en daarom extra aandacht van de overheid vragen (met het oog op een betere monitoring van de markten).

Meer dan 600 marktsectoren (industrie en diensten) van de Belgische economie werden over de periode 2013-2017 geanalyseerd. Uiteenlopende aspecten van de marktwerking, zoals de marktaandelen van bedrijven of de winstmarge, werden in aanmerking genomen.

De verschillende sectoren die uit deze screening naar voor komen:

  • netwerkindustrieën,
  • voedingsmiddelen en drankenindustrie,
  • vervaardiging van minerale producten,
  • metallurgie en producten van metaal ,
  • netwerkdiensten zoals telecommunicatie en vervoer,
  • groot- en kleinhandel,
  • verhuur,
  • diensten aan personen.

In dit verslag is bijzondere aandacht besteed aan de intersectorale betrekkingen. Het doel is om onder de sectoren met een hoog risico op marktfalen die sectoren te identificeren die de grootste potentiële impact hebben op de rest van de economie.

Deel 4: Marktwerking en onderlinge betrekkingen tussen de sectoren

Daarnaast werd ook een internationale vergelijking van de rentabiliteit van de industriële sectoren uitgevoerd. Naast de analyse van het verloop en het niveau van de marges wil dit hoofdstuk de sectoren identificeren die een groot risico op een slechte werking van de markt en een hogere marge in België inhouden dan in de buurlanden.

Deel 5: Internationale vergelijking van de rentabiliteit van de industriesectoren

Dit rapport bevat de resultaten van de screening van 2019 (gegevens 2013-2017), d.w.z. voor de uitvoering van de gezondheidsmaatregelen met betrekking tot Covid-19. Voorzichtigheid is daarom geboden bij het lezen van de resultaten. Deze crisis kan inderdaad een zekere invloed hebben op het functioneren van de markten en de winstgevendheid van de sectoren, zoals beschreven in dit verslag.

Deze screening wordt, sinds 2014, ieder jaar gerealiseerd. Het methodologische kader werd ontwikkeld in 2011 in het kader van het project AGORA - MMS Monitoring of Markets and Sectors.

Letzte Aktualisierung
11 April 2022