Mechanische industrie en aanverwanten

In het domein van de mechanische nijverheid en aanverwanten onderhoudt de FOD Economie nauwe contacten met de sectorale private actoren zoals beroepsfederaties evenals met publieke instanties op Belgisch (andere FOD’s), Europees (Europese instellingen zoals de Europese Commissie, de Europese Raad…) en internationaal niveau (WHO).

De dienst Mechanische industrie en aanverwanten heeft als opdracht om vragen te beantwoorden en dossiers af te handelen in het kader van het federale, Europese en internationale beleid met betrekking tot

  • automobiel- en transportindustrie (mechanica, elektromechanica)
  • elektronica (elektronica, elektromechanica)
  • nieuwe technologieën (uitgezonderd ICT)

Hiertoe neemt de dienst Mechanische Industrie en aanverwanten deel aan bepaalde werkgroepen van de Europese Commissie en andere internationale instellingen (WTO, OESO) met als doel

  • de regelgeving die op de sectoren van toepassing is, op te volgen,
  • de regelgeving die op de sectoren van toepassing is, te beheren en tevens
  • de economische belangen van België te verdedigen.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link