Erkenning der aannemers

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten. Deze voorwaarden betreffen vooral:

 • de technische bekwaamheid;
 • de financiële draagkracht;
 • de professionele integriteit.

Indien de prijs hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag, vormt de erkenning het bewijs dat de aannemer aan deze voorwaarden voldoet.

De erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken.

De erkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel.

Ze is in principe 5 jaar geldig.

De indeling

De aannemers worden ingedeeld in bepaalde:

Eenmaal een erkenning in een bepaalde categorie of ondercategorie wordt verleend, mag de overheid erop vertrouwen dat de erkende aannemer technisch bekwaam is om die werken uit te voeren en dat het om een gezond financieel bedrijf gaat.

De rol van de FOD Economie

De FOD Economie beheert het erkenningssysteem van de aannemers.

De dienst voor erkenning der aannemers onderzoekt de aanvragen tot erkenning volgens een bepaalde procedure (PDF, 48.11 Kb).

De FOD Economie verzekert ook het secretariaat van de Commissie voor erkenning der aannemers.

De Commissie voor erkenning der aannemers

Deze commissie geeft advies over:

 • alle aanvragen tot erkenning;
 • alle herzieningen van een erkenning;
 • de gelijkwaardigheid van buitenlandse erkenningen;
 • alle afwijkingsaanvragen.

Deze commissie onderzoekt ook klachten tegen erkende aannemers en stelt de sancties voor.

De commissie bestaat uit 24 leden en is paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van:

 • de federale overheid;
 • de gewesten;
 • de meest representatieve beroepsverenigingen van aannemers;
 • de meest representatieve vakorganisaties van arbeiders in de bouwsector.

Ze wordt voorgezeten door een magistraat.

Formulieren nodig om een erkenning aan te vragen:

Online diensten

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst erkenning der aannemers

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst erkenning der aannemers

NG
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 94 08 – 02 277 78 93 – 02 277 79 63
Fax: 02 277 54 45
E-mail: erkenning.aannemers@economie.fgov.be