Kwaliteit in de bouw

De bouwsector is één van de belangrijkste in de Belgische economie.

Zo vertegenwoordigt de sector :

  • meer dan 75.000 ondernemingen, voornamelijk kmo’s, hetzij meer dan 10 % van de Belgische ondernemingen;
  • meer dan 200.000 werknemers en 50.000 zelfstandigen, hetzij meer dan 7 % van de globale tewerkstelling.

De bouwsector is regelmatig aanwezig in het dagelijkse leven van de Belgen, onder meer in het kader van

  • de bouw van een nieuwe woning,
  • de renovatie van een woning en
  • het onderhoud ervan.

Daarom is de kwaliteit in de bouw voor de FOD Economie uiterst belangrijk.

Om kwaliteitsvolle werken te realiseren, kunnen onder meer technische specificaties bepaald worden voor de werken zelf en voor de bouwproducten waaruit ze bestaan.

Om het vrije verkeer van bouwproducten in de Interne Markt te waarborgen, wordt de verhandeling ervan door de Verordening (EU) 305/2011 geregeld. Vanaf 1 juli 2013 legt deze verordening op dat, wanneer bouwproducten verhandeld worden, er in voorkomend geval een “prestatieverklaring”, opgesteld op basis van de “geharmoniseerde technische specificaties”, moet bijgevoegd worden en dat ze de “CE-markering” moeten dragen.

Betreffende de bouwactoren organiseert de FOD Economie de erkenning van de bouwaannemers, in het kader van overheidsopdrachten.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst erkenning der aannemers

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst erkenning der aannemers

NG
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 94 08 – 02 277 78 93 – 02 277 79 63
Fax: 02 277 54 45
E-mail: erkenning.aannemers@economie.fgov.be

Dienst Voorschriften in de Bouw

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Voorschriften in de Bouw

NG 
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 81 76
Fax: 02 277 54 44
E-mail: bocova@economie.fgov.be