REACH

Welkom op de website van de Belgische REACH-helpdesk!


De FOD Economie vervult de rol van ‘nationale dienst voor technische hulp aan de ondernemingen bij het toepassen van de REACH-verordening’, en neemt actief deel aan de werkzaamheden van het Europees Agentschap voor CHemische stoffen (ECHA) in Helsinki.

De verordening ‘REACH’ (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen) is op 1 juni 2007 in werking getreden. De meeste verplichtingen voor bedrijven zijn gestart op 1 juni 2008. Op deze website vindt u meer informatie over de verordening. De meest gestelde vragen kunt u terugvinden onder de FAQ’s. Ook hulpmiddelen en evenementen van derden komen aan bod. Ten slotte kunnen bedrijven die nog vragen hebben terecht bij de REACH-helpdesk in de FOD Economie.


Naast de REACH-verordening is er sinds december 2010 eveneens de CLP-verordening. Deze CLP-verordening legt de bedrijven verplichtingen op om volgens nieuwe regels chemische stoffen en mengsels in te delen, te etiketteren en te verpakken. Om uw bedrijf advies te verstrekken over de verantwoordelijkheden en verplichtingen volgens deze CLP-wetgeving, heeft de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de Helpdesk CLP opgericht.

Behandelde onderwerpen

 

Nuttige Links

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link