Chemische industrie en aanverwanten

De FOD Economie verzekert zijn rol van contactpunt tussen de betrokken federaties van de chemische sector in de brede zin (de farmaceutische en plastiekindustrie inbegrepen) alsook andere betrokken partijen, de andere FOD’s, de Europese en internationale autoriteiten, voor wat elk economisch vraagstuk betreft.

Hiervoor neemt de FOD Economie deel aan bepaalde werkgroepen van de Europese Commissie, zoals aan de High level werkgroep over de competitiviteit van de Europese chemische industrie. Op een meer algemene manier, verzekert hij de analyse van alle reglementering en andere maatregelen van economische aard die de chemische sector betreffen in een Europees en internationaal kader.

De FOD Economie vervult ook de rol van “nationale dienst voor technische hulp aan de ondernemingen bij het REACH-reglement”, en neemt deel aan het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA)Externe link in Helsinki.

Nuttige Links

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link