Zand- en grindwinning op zee

Locaties voor zandwinning op land zijn steeds moeilijker te vinden. Zowel in België als in de buurlanden vormt zeezand daardoor een interessant alternatief. Sinds de jaren ’70 neemt het aandeel van het gewonnen zeezand in België in de totale zandproductie steeds toe.

Dit zand wordt enerzijds aangewend in de bouwsector en anderzijds gebruikt voor de bescherming van de Belgische kust. Gezien zeezand in de voorbije dertig jaar gaan behoren is tot de basisgrondstoffen voor de bouwsector heeft het onbetwistbaar een groot maatschappelijk en economisch belang gekregen in België.

Tot op heden wordt ongeveer 3.000.000 ton of 2.000.000 m³ Belgisch zeezand per jaar ontgonnen waarvan meer dan 80% wordt aangewend in de bouwsector. Daarnaast is de uitvoering van zandsuppleties (opspuitingen) vandaag de belangrijkste maatregel voor zeewering langs de kust. Met zandsuppleties zorgt men ervoor dat de stranden voldoende breed en hoog zijn om de kust bij zeer zware stormvloeden tegen overstroming te beschermen.

De zand- en grindwinning in België vindt plaats in het Belgisch deel van de Noordzee. In dit deel van de Noordzee vinden er talrijke andere activiteiten plaats zoals

 • scheepvaart,

 • visserij,

 • aanleg van communicatiekabels en pijpleidingen,

 • slibstorten,

 • militaire activiteiten en

 • plaatsing van windmolenparken.

Zandwinning is toegelaten in bij wet vastgelegde gebieden, controlezones genoemd. De kwaliteit en diversiteit van het zand is afhankelijk van de winplaats aangezien elke zandbank een specifieke korrelgrootteverdeling en een verschillend schelpengehalte heeft. In totaal zijn er vier controlezones.

Startpagina zandwinning

De dienst Continentaal Plat van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie is verantwoordelijk voor de zand- en grindontginning in het Belgisch deel van de Noordzee.

De belangrijkste taken van de dienst zijn:

 • het beheer van het Fonds voor Zandwinning;
 • de aflevering van vergunningen voor zandontginning;
 • het beheer van de exploitatieconcessies;
 • de update van de gerelateerde wetgeving;
 • de controle van de zandontginning.

De resultaten van deze controle zijn te vinden op de pagina ‘Documentatie’.

Het meest recente nieuws over de dienst. 

Activiteit(en)

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Dienst Continentaal Plat

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Continentaal Plat

NG
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
E-mail: copco@economie.fgov.be

Secretariaat

Hilde Verbeerst

Tel.: 02 277 72 77
E-mail: hilde.verbeerst@economie.fgov.be
Fax: 02 277 54 42

Volg de Dienst Continentaal Plat

FacebookExterne link

Vragen over meetcampagnes en dataverwerking

Marc Roche - Diensthoofd

Tel.: 02 277 77 47
E-mail: marc.roche@economie.fgov.be

Koen Degrendele

Tel.: 02 277 84 11
E-mail: koen.degrendele@economie.fgov.be

Vragen over reglementering

Patrik Schotte

Tel.: 02 277 85 51
E-mail: patrik.schotte@economie.fgov.be

Vragen over beheer concessiedossiers en boekhouding

Helga Vandenreyken

Tel.: 02 277 87 78
E-mail: helga.vandenreyken@economie.
fgov.be