Textiel en kleding

De FOD Economie verzekert het contact met de federaties van textiel en van kleding evenals met de andere geïnteresseerde partijen, andere federale overheidsdiensten, de Europese en internationale instanties voor elke economische aangelegenheid.

Hij neemt deel aan bepaalde werkgroepen van de Europese Commissie en de Raad. Daarbij wordt  elke reglementering en andere maatregelen van economische aard met betrekking tot Europees en internationaal beleid opgevolgd en geanalyseerd.

Daarnaast waakt de FOD over

  • de correcte toepassing van de algemene informatieverplichting,

  • de verplichting tot een duidelijke prijs- en hoeveelheidsaanduiding.

Voor bepaalde goederen en diensten moeten er specifieke vermeldingen op het etiket voorkomen. Dergelijke besluiten worden genomen op basis van het artikel VI.9 van het Wetboek economisch recht Externe link(WER), maar bijvoorbeeld ook op basis van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten.

Specifiek voor de etikettering van textielproducten is de Europese verordening Nr 1007/2011 betreffende textielvezelbenamingen en de desbetreffende etikettering en merking van de vezelsamenstelling van textielproducten van kracht. Het toezicht op de naleving van deze reglementering valt eveneens onder onze bevoegdheid. 

De vermeldingen op de etikettering moeten in een voor de gemiddelde consument begrijpelijke taal staan. Hierbij moet men rekening houden met het taalgebied waarin de goederen, gratis of tegen betaling, aan de consument worden aangeboden (artikel VI.8 van het Wetboek economisch rechtExterne link).

Meer informatie hierover vindt u op onze webpagina over de etikettering van de vezelsamenstelling van textielproducten.

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link