Huwelijksbemiddeling

Om een activiteit van huwelijksbemiddeling uit te oefenen, moet u zich eerst in de Kruispuntbank van ondernemingen als huwelijksbureau/ontmoetingsbureau (Nacebel-code 9609102) inschrijven. U moet zich dus wenden tot een ondernemingsloket van uw keuze om deze activiteit te laten opnemen.

Elk fysieke persoon of rechtspersoon die een activiteit van huwelijksbemiddeling uitoefent, moet de bepalingen van de wet van 9 maart 1993 ertoe strekkende de exploitatie van huwelijksbureaus te regelen en te controleren, naleven.

U moet verplicht het typecontract gebruiken conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 november 2005 betreffende het typecontract voor huwelijksbemiddeling.

Het contract van het huwelijksbureau moet letterlijk de inhoud van het wettelijke typecontract overnemen zonder de volgorde, de vorm of de inhoud ervan te wijzigen.

Documenten te downloaden in Word-formaat  

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Bescherming van de consumentenrechten

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering 
Dienst Bescherming van de Consumentenrechten

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210    Brussel

Tel.: 02. 277 80 04
E-mail: Hrc.cons@economie.fgov.be