Lening op afbetaling

Volgens het Wetboek van economisch recht (WER) is de lening op afbetaling elke kredietovereenkomst, ongeacht de hoedanigheid of vorm, waarbij geld (of een ander betaalmiddel) ter beschikking van een consument wordt gesteld. De consument verbindt zich ertoe de lening terug te betalen door periodieke stortingen.

Met andere woorden, de lening op afbetaling heeft betrekking op een geldsom (of op een ander betaalmiddel) en niet op goederen of diensten.

Over het algemeen gebeurt de terugbetaling van een lening op afbetaling door constante periodieke stortingen. De terugbetaalmodaliteiten zijn bepaald in de overeenkomst.

Minikredieten

Minikredieten zijn kleine leningen met een zeer beperkte looptijd. Doorgaans gaat het om kredieten

  • van 50 tot 200 euro en

  • maximaal 2 maanden,

  • die onder meer via sms of internet aangeboden worden.

Ze worden bijvoorbeeld ook sms-kredieten of flitskredieten genoemd.

Aanvankelijk boden ondernemingen minikredieten aan tegen 49,99 euro kosten omdat ze uit de wet op het consumentenkrediet begrepen dat renteloze kredieten tot twee maanden en voor minder dan 50 euro kosten buiten de wet vielen. Zo dachten ze dat ook de maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP’s), die ruim overschreden werden door de relatief hoge kosten, niet van toepassing waren. Maar de wetgever doelde daarmee op de zogenaamde “accreditiefkaarten” (kredietkaarten met 1 maand betalingsuitstel).

In augustus 2012 werd de wet verduidelijkt. In plaats van 50 euro kosten per jaar staat er nu 4,17 euro per maand (te indexeren).

Opnieuw poogden ondernemingen de wettelijke maxima te omzeilen door de gevraagde kosten te bestempelen als “optionele” zekerheden.  De FOD Economie wijst echter categorisch deze redenering af.

Want als de consument moet kiezen tussen bijvoorbeeld een verzekering of garantie en een persoonlijke borg, dan is die verzekering of garantie, voor de consument die geen persoonlijke borg vindt, een voorwaarde om het krediet te krijgen.

De kosten van die verzekering of garantie zijn voor die consument dan ook kosten van het krediet. Als die kosten, samen met andere kosten van het krediet, 4,17 euro (te indexeren) of meer bedragen, dan vallen die minikredieten dus onder de wet en worden de maximale jaarlijkse kostenpercentages overschreden.

Alleen de minikredieten

  • voor minder dan 4,17 euro per maand (te indexeren)

  • waarbij de consument een kosteloze persoonlijke borg vindt, zodat hij geen te betalen verzekering of garantie moet nemen,

zijn in dat geval uitgesloten van de wet.

Kortom, minikredieten zijn in België doorgaans verboden omwille van de te hoge kosten die worden aangerekend.

Geschillen en klachten

U kan online een probleem signaleren.

De ADEI staat ook tot uw beschikking als u liever persoonlijk contact met een medewerker hebt. U kunt tussen 9 uur en 17 uur op het kantoor terecht.

Geschillen en klachten

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Krediet en schuldenlast

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Reglementering
Dienst Krediet en Schuldenlast

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel: 02 277 85 01 
Fax: 02 277 52 55
E-mail:
sfin@economie.fgov.be