Diamant

Vergunningen

De Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie van de FOD Economie is bevoegd voor

  • de afgifte en het beheer van vergunningen,

  • toezichtformulieren,

  • Kimberleycertificaten (diamanten) en

  • andere documenten die bij de in- en uitvoer van goederen, voorgeschreven zijn door nationale, internationale of supranationale reglementeringen.

Administratieve verplichtingen en procedures

Wie in de diamantsector handel wil drijven moet een aantal administratieve verplichtingen en procedures in acht nemen.
Bij de dienst Vergunningen van de Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie – Diamant te Antwerpen kunt u terecht voor alle verrichtingen en vragen in verband met deze problemathiek.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Directie Nijverheid – Diamant

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie


Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

 

Directie Nijverheid – Diamant (Dienst Vergunningen)

Italiëlei 124 bus 71
2000 Antwerpen  

Tel: 02 277 99 00
Fax: 02 277 98 70
E-mail: Diamond@economie.fgov.be