Defensie

De opdracht van de Directie Luchtvaart en Defensie op het vlak van defensie situeert zich in de volgende domeinen:

 

Firmaveiligheidsmachtigingen

  • Beheren van de veiligheidsmachtigingen van de firma's.

NAVO infrastructuur

  • De Belgische firma's op de hoogte brengen van geplande programma's voor "NAVO-infrastructuur"

Defensie- en veiligheidsbeleid

  • Deelnemen aan internationale besprekingen over de economische aspecten van het defensie- en veiligheidsbeleid.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Rechtstreeks contact

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie


Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

 

Directie Luchtvaart - Defensie

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: 02 277 75 46
Fax: 02 277 53 07
E-mail: aerodef@economie.fgov.be