Luchtvaart

Financiering AIRBUS

De Belgische industrie wordt op federaal niveau gesteund voor deelname aan verschillende programma’s met vliegtuigbouwer AIRBUS Industries (zoals A380 en A350 XWB) via een systeem van terugbetaalbare voorschotten voor de financiering van de NRC (Non Recurring Costs ).

Deze financiering wordt gedeeld door de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid en gebeurt volgens de door de Europese Commissie op 19. 05.2009 goedgekeurde steunmaatregel:

Meer gedetailleerde informatie kan geconsulteerd worden in volgend document:

Federaal Luchtvaartplatform

Om een nog betere dienstverlening naar onze luchtvaartbedrijven toe te realiseren werd begin 2007 het Federaal Luchtvaartplatform opgericht voor de behandeling van de Belgische industriële deelname aan luchtvaartprogramma’s.

In het kader van dit Federaal Luchtvaartplatform neemt de Directie Luchtvaart - Defensie deel aan het opstellen en het beheer van financieringscontracten voor programma’s voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) in het domein van de luchtvaart, in het bijzonder de verschillende AIRBUS programma’s.

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Rechtstreeks contact

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie


Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

 

Directie Luchtvaart - Defensie

City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Tel.: 02 277 75 46
Fax: 02 277 53 07
E-mail: aerodef@economie.fgov.be