Specifieke domeinen

Het thema « Specifieke domeinen » geeft een overzicht weer van de relatie tussen de FOD Economie en de specifieke sectoren waarvoor hij enerzijds als verdediger van de belangen van de sector opkomt  en anderzijds, zijn rol als contactpunt tussen de vertegenwoordigers van de sector en Europese of internationale instellingen.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link