Veiligheid van drukvaten van eenvoudige vorm

Drukvaten van eenvoudige vorm zijn gelaste drukvaten met een inwendige overdruk van meer dan 0,5 bar. Ze zijn bedoeld om lucht of stikstof te bevatten, en niet aan vlammen blootgesteld te worden.

Bovendien gelden voor deze producten nog een aantal andere beperkingen m.b.t. hun eigenschappen:

 • de delen en verbindingen, die van belang zijn voor de sterkte van het drukvat, moeten vervaardigd zijn uit niet-gelegeerd kwaliteitsstaal, niet-gelegeerd aluminium, of geen dispersieharding vertonende aluminiumlegeringen;
 • het drukvat moet bestaan uit:
 • ofwel een cilindrisch gedeelte met een cirkelvormige dwarsdoorsnede, afgesloten door gewelfde bodems met de holle zijde naar binnen en/of door platte bodems. Deze bodems hebben een zelfde omwentelingsas als het cilindrische gedeelte,
 • ofwel twee gewelfde bodems met een zelfde omwentelingsas;
 • de maximale bedrijfsdruk van het drukvat mag ten hoogste gelijk zijn aan 30 bar en het product van deze druk en de inhoud van het vat (PS.V) is niet groter dan 10 000 bar.L;
 • de minimale bedrijfstemperatuur mag niet lager zijn dan –50 °C en de maximale bedrijfstemperatuur mag niet hoger zijn dan 300 °C bij stalen drukvaten en 100 °C bij drukvaten van aluminium of aluminiumlegeringen.

Reglementering

Verplichtingen voor de fabrikant  

Reglementering

De algemene veiligheidsvoorschriften voor drukvaten van eenvoudige vorm worden opgelegd in het Wetboek economisch recht, boek IX betreffende de veiligheid van producten en diensten. De eisen van deze wet worden aangevuld en verder uitgewerkt in het koninklijk besluit van 11 juni 1990 betreffende het op de markt brengen van drukvaten van eenvoudige vorm .

De volgende drukvaten worden nadrukkelijk uitgesloten uit deze reglementering:

 • drukvaten die speciaal ontworpen zijn voor nucleair gebruik, en die bij defect het verspreiden van radioactiviteit kunnen veroorzaken;
 • drukvaten die speciaal voor installatie op of voortstuwing van schepen en luchtvaartuigen bestemd zijn;
 • brandblusapparaten.

Verplichtingen voor de fabrikant

Naar gelang de inwendige druk (PS) en het volume (V) van het drukvat is de tussenkomst van een aangemelde instantie vereist voor de goedkeuring van het product.

Drukvaten waarvan het product PS.V kleiner of gelijk is aan 50 bar.L

 • moeten vervaardigd worden volgens de geldende regels van goed vakmanschap terzake,
 • mogen geen CE-markering dragen,
 • moeten de nodige opschriften hebben.

Drukvaten waarvan het product PS.V groter is dan 50 bar.L

 • moeten voldoen aan de essentiële veiligheidsvoorschriften,
 • alvorens de productie van deze drukvaten gestart wordt, moet een aangemelde instantie ingelicht worden, die eventueel een EG-typeonderzoek uitvoert,
 • alvorens deze drukvaten in de handel gebracht mogen worden, heeft de fabrikant de keuze ofwel een EG-verklaring van overeenstemming op te stellen ofwel een EG-typekeuring uit te voeren.
  Indien het drukvaten betreft waarvan het product PS.V groter is dan 3000 bar.L, is de EG-typekeuring verplicht.
 • moeten een CE-markering dragen.

Meer gedetailleerde informatie over de procedures i.v.m. de beoordeling van de overeenstemming welke van toepassing zijn vindt u in het koninklijk besluit van 11 juni 1990 betreffende het op de markt brengen van drukvaten van eenvoudige vorm.

Geschillen en klachten

Voor klachten in verband met drukapparatuur kan u terecht bij de FOD Economie, Algemene Directie Economische Inspectie

Geschillen en klachten

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Vragen over de reglementering

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Consumentenveiligheid

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 76 99
Fax: 02 277 54 39
E-mail: safety.prod@economie.fgov.be

 

Contactgegevens van het Centraal Meldpunt voor Producten

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Centraal Meldpunt voor Producten

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 87 91 
Fax: 02 277 54 38
E-mail: belspoc@economie.fgov.be