Centraal Meldpunt voor Producten

Het Centraal Meldpunt voor Producten werd opgericht met als doel de informatiestroom over de veiligheid van producten en diensten te coördineren.

  • Consumenten, producenten, distributeurs, werkgevers en overheden kunnen een klacht indienen bij het Centraal Meldpunt als ze met producten en diensten in aanraking komen die niet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoen en/of de gezondheid van de gebruikers kunnen schaden.
  • Producenten en distributeurs dienen het Centraal Meldpunt onmiddellijk op de hoogte te stellen als ze te weten komen dat ze producten of diensten op de markt gebracht hebben die niet voldoen aan de veiligheidsnormen. Ook bij ongevallen, ten gevolge van een door hen geleverd of ter beschikking gesteld product, moet het Centraal Meldpunt ingelicht worden.
  • Het Centraal Meldpunt is het Belgische contactpunt voor het RAPEX-systeem, het Europese uitwisselingssysteem van informatie over gevaarlijke producten.
  • Het Centraal Meldpunt coördineert informatiecampagnes over de veiligheid van producten en diensten (bv. zonnecentra, klimmuren, …). Bij het Centraal Meldpunt kunt u terecht voor inlichtingen over de risico’s van bepaalde producten en diensten voor de gezondheid en veiligheid. U kunt informatie vragen over de identificatie van de producten, de aard van het risico en de genomen maatregelen.
  • Het Centraal Meldpunt verzorgt ook het secretariaat van de ‘Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten’, dat adviezen geeft over het beleid in verband met de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de consumenten.

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Uniek contactpunt Belspoc

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

North Gate
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 53 36 
E-mail: belspoc@economie.fgov.be

Uniek contactpunt Belspoc