Handelsbeleid

Het thema “Handelsbeleid” biedt reglementaire teksten in verband met de regulering van het economische leven.

Een van de belangrijkste opdrachten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat er immers in om een wettelijk en reglementair kader op te zetten en in stand te houden teneinde een harmonieuze werking van de markt te verzekeren.

De volgende rubrieken handelen over controle over goederen (herkomst, vergunningen, …) en instellingen die belast zijn met accreditering, normalisering, controle enz.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link