Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Logo 2012 des EEPA

Wint uw organisatie de volgende Award?

 1. Wat zijn de Europese Awards?  
 2. Wie kan deelnemen?

 3. Met welk project kunt u deelnemen?  

 4. Kies de categorie waarin u wilt deelnemen?

 5. Hoe verloopt de wedstrijd?

 1. Waarom deelnemen?

 2. Belgische genomineerde voor de editie 2017 

 3. Overzicht Belgische deelnemers en genomineerden sinds 2006

 4. Nog vragen?


Wat zijn de Europese Awards?

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering willen de meest succesvolle initiatieven die de ondernemingszin en het ondernemerschap in Europa stimuleren, bekender maken en ze een passende erkenning geven.

De Europese Commissie organiseert de wedstrijd. Het doel is:

 • de meerwaarde van ondernemerschap benadrukken;
 • ondernemers inspireren met voorbeelden van uitmuntend ondernemerschapsbeleid en goede praktijken;
 • potentiële ondernemers aanmoedigen om de stap te zetten.

De wedstrijd bestaat uit een nationale selectiefase en een Europese selectiefase. Om door te stoten naar het Europese niveau moet u eerst op het Belgische niveau genomineerd worden.

Wie kan deelnemen?

U kunt deelnemen als u:

 • een nationale, regionale en lokale overheid bent die ondernemerschap stimuleert;
 • een privépartner bent die deze overheden helpt in hun beleid via een publiek/privaat partnerschap.

Met welk project kunt u deelnemen?

U kunt deelnemen met een succesvol project of initiatief dat op nationaal, regionaal of lokaal vlak het ondernemerschap en zo de economie heeft gestimuleerd. Bijkomende voorwaarde: uw project moet al minstens twee jaar bestaan.

Kies de categorie waarin u wilt deelnemen?

U kunt deelnemen in een van de 5 verschillende categorieën:

 1. Bevordering van ondernemingszin:

  erkent acties en initiatieven die een ondernemingsgeest bevorderen vooral bij jonge mensen en vrouwen;

 2. Investering in ondernemersvaardigheden:

  erkent initiatieven op nationaal, regionaal of lokaal niveau om ondernemende, professionele, technische en/of vaardigheden als manager te verbeteren;

 3. Bevordering van de bedrijfsomgeving:

  erkent innovatief beleid dat het oprichten van ondernemingen en de groei van ondernemingen bevordert, wetgeving en administratieve procedures voor bedrijven vereenvoudigt en/of het “think small first” – principe ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen toepast;

 4. Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen:

  erkent maatregelen die bedrijven en met name kleine en middelgrote ondernemingen ertoe aanzet om marktkansen te benutten zowel binnen als buiten de Europese Unie;

 5. Verantwoord en inclusief ondernemerschap:

  erkent acties van overheidsinstanties of openbare/private samenwerkingsverbanden die sociaal verantwoord ondernemen bevorderen bij kleine en middelgrote bedrijven. Deze categorie erkent ook de inspanningen die worden geleverd om het ondernemerschap in benadeelde groepen te bevorderen, bijvoorbeeld bij werklozen, en vooral bij langdurig werklozen, legale migranten, gehandicapten of leden van etnische minderheden.

Hoe verloopt de wedstrijd?

De 11e editie van de wedstrijd ging op 23 februari 2017 officieel van start! In België konden deelnemers tot en met maandag 8 mei 2017 een project indienen.

Alle projecten die deze indieningstermijn respecteren en voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden worden door de Belgische contactpersoon aan de Belgische jury voorgelegd.

Nationale selectie

Een Belgische jury beoordeelt alle aanvaarde projecten. Die jury kiest maximaal twee projecten die elk uitkomen in een andere prijscategorie en stuurt die door naar het Europese niveau. Deze Belgische jury bestaat uit vertegenwoordigers van de betrokken federale en regionale overheden, de kmo-beroepsorganisaties, de academische wereld gespecialiseerd in ondernemerschap en eventuele vroegere laureaten/genomineerden.

De Belgische jury beoordeelt, net als de Europese jury die dezelfde criteria gebruikt, iedere inzending op:

 • originaliteit en haalbaarheid,
 • impact op de lokale economie,
 • verbetering van de relaties met lokale belangengroepen,
 • toepasbaarheid van het initiatief in andere Europese regio’s.

Europese selectie

Een Europese jury beoordeelt op 20 september 2017 te Brussel de projecten die zij van de verschillende lidstaten van de Europese Unie en andere Europese landen (Servië, Turkije en IJsland) ontvangt.

De Europese jury nomineert per categorie 3 projecten. Het meest creatieve initiatief dat een bron van inspiratie kan zijn voor de andere landen, krijgt de “Grote prijs van de Jury”.

Grand jury winner 2016Externe link (YouTube)

Grand jury winner 2015Externe link (Youtube)

Bekendmaking winnaars

Tijdens een ceremonie van de SME AssemblyExterne link die dit jaar plaatsvindt te Tallinn (Estland), worden de winnaars van elke prijscategorie en de winnaar van de “Grote Prijs van de Jury” bekendgemaakt.

Waarom deelnemen?

Een Belgische nominatie levert een all-in uitnodiging op voor een deelname aan de jaarlijkse SME Assemby. Deze Assembly die dit jaar in Estland plaatsvindt, biedt netwerkmogelijkheden en laat u kennismaken met andere ondernemende organisaties en de mensen erachter.

Impressie SME Assembly 2016Externe link (YouTube)

Impressie SME Assembly 2015Externe link (Youtube)

Belgische genomineerden voor de editie 2017

Dit jaar neemt het project “VentureLab, Student Entrepreneurship for Change” van de Université de Liège voor België deel aan het Europese niveau van de wedstrijd.

“VentureLab, Student Entrepreneurship for Change” - Université de Liège

Prijscategorie : Investering in ondernemersvaardigheden

VentureLab is een incubator die speciaal ontworpen en aangepast is om jonge ondernemers te helpen de nodige stappen te zetten voor de oprichting en groei van hun onderneming. Zijn taak is de oprichting van ondernemingen door studenten en jonge afgestudeerden van de academische pool Luik-Luxemburg te bevorderen, met inachtneming van hun levensweg.

De jonge ondernemers krijgen dan toegang tot:

 • Een coworking-ruimet 24u/24
 • Een persoonlijke coach om hun project een boost te geven
 • Een deskundig advies dankzij een systeem van "entrepreneurcheques"
 • Een statuut van student-ondernemer
 • Het VentureLab-netwerk
 • Seminaries en opleidingen

In 20 maanden van activiteit hadden 220 studenten een sterke zin voor ondernemen ontwikkeld en werden bij VentureLab ondergebracht; 60% ervan zijn studenten. Van de 220 jongeren werden 130 projecten gedragen, 27 ondernemingen opgericht, 11 octrooien/merken aangemeld, 50 voltijdse equivalenten tewerk gesteld en dit met een academische slagingspercentage van 82%. Voor de 27 projecten werd 1.684.246 euro bijeengebracht!

Volgens de enquête bij een representatief monster van studenten-ondernemers in juli 2016 bestaat de positieve impact van VentureLab in:

 • De ontmaskering van de oprichtingsstappen en de financiële verplichtingen
 • Het vermijden van de beginnersfouten en het project bij de nabestaanden geloofwaardig maken
 • Het versnellen van het proces
 • Het leren afstand te nemen

Meer info:

https://www.youtube.com/watch?v=emtoEjtJcJAExterne link
http://www.venturelab.be/communiques-de-presse/rapport-dactivites/Externe link
http://www.venturelab.be/services/Externe link
https://www.youtube.com/watch?v=RzXzM-pacLQExterne link

Overzicht Belgische deelnemers en genomineerden sinds 2006

De voorbije 10 edities namen niet minder dan 71 projecten deel aan het Belgische luik van de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering. Het  gaat om 38 Nederlandstalige en 33 Franstalige projecten.

Lijst van alle projecten (PDF, 25.35 Kb)Externe link

Tijdens elke editie koos de Belgische jury uit de kandidaturen twee projecten om voor België deel te nemen aan het Europese niveau van deze wedstrijd.

Overzicht van de projecten die voor België deelnamen aan het Europese niveau (PDF, 18.36 Kb)Externe link

De projecten aangeduid in het blauw kaapten later op het Europese niveau een Award weg. De projecten in het oranje moesten zich tevreden stellen met een plaatsje als runner-up.

Nog vragen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Belgische contactpersoon voor de Europese Awards. 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Kmo-observatorium

North Gate, 4e verdieping, bureel B29
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
België

Tel: +32 2 277 82 52
E-mail: info.EEPA@economie.fgov.be

Audio video

Nuttige Links

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Kmo-observatorium

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Kmo-observatorium

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel: 02 277 82 52
E-mail: info.EEPA@economie.fgov.be