Mededinging

Een gezonde, open en doeltreffende mededinging bevordert het concurrentievermogen van ondernemingen, biedt de consumenten een waaier van diverse producten van goede kwaliteit en tegen concurrerende prijzen en bevordert innovatie.

In de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie wordt deze materie behandeld door de Dienst voor de Mededinging van de Algemene Directie Economische Reglementering.

De Dienst voor de Mededinging moet meewerken aan de regeling van de markt van goederen en diensten en aan de ontwikkeling van een mededingingsbeleid, in het belang van de Belgische economische markt en haar spelers.

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst voor de Mededinging

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie Economische Reglementering 
Dienst voor de Mededinging

City Atrium C  
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel

Tel.: 02 277 86 09
Fax: 02 277 97 87 
E-mail: competition@economie.fgov.be