Belgische Mededingingsautoriteit

Le Comité de direction de l'Autorité belge de la Concurrence:
Joachim Marchandise, Véronique Thirion, Jacques Steenbergen, Alexis Walckiers 

Het hele team van de Belgische mededingingsautoriteit, heet  U hartelijk  welkom op onze website.

De missie van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) is het bevorderen en verzekeren van een daadwerkelijke mededinging in België. De BMA neemt eveneens deel aan de uitvoering van het Europees mededingingsbeleid. Zij werkt  nauw samen met andere mededingingsautoriteiten en maakt deel uit van het European Competition Network (ECN), de European Competition Authorities (ECA) en het International Competition Network (ICN).

Wij wensen  dat U via onze website snel antwoorden kan vinden op vragen  over de Belgische mededingingsautoriteit, haar structuur, en haar belangrijkste  activiteiten.

We hopen dat deze informatie op onze website nuttig is voor U als burger, consument of onderneming.

Veel leesplezier !

De leden van het Directiecomité

De autoriteit in het kort

Raadpleeg eveneens de actualiteit en onze publicaties .

Indien U meer wenst te weten over de

van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Wetgeving

Belgische Mededingingsautoriteit

Nieuw adres vanaf 14 mei 2014 :

City Atrium, 6de verdieping
Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel

Tel.: +32 2 277 52 72
Fax: +32 2 277 53 23
E-mail: info@bma-abc.be