Vrije en intellectuele beroepen

Deze rubriek voorziet voor elk van de opgenomen vrije en dienstverlenende intellectuele beroepen, een definitie, het toepassingsgebied van de wet, die erop van toepassing zijn, de toegangs- en uitoefeningsvoorwaarden, de voornaamste wettelijke referenties, de coördinaten van de contactpersonen binnen de FOD Economie en tenslotte enkele nuttige links.

Er dient opgemerkt te worden dat er andere vrije en intellectuele beroepen zijn, voornamelijk van juridische, medische en paramedische aard, waarvan de reglementering onder de bevoegdheid van de FOD Justitie of Volksgezondheid valt.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 81 21
Fax: 02 277 98 86
E-mail: info.intelber@economie.fgov.be