Het voeren van de beroepstitel

De kaderwet van 24 september 2006 betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep, maakt het mogelijk beroepen te reglementeren die nog niet door een andere wet gereglementeerd zijn en die onder het toepassingsgebied van dienstverlenende intellectuele beroepen of ambachtelijke beroepen vallen.

Dienstverlenende intellectuele beroepen

Ambachtelijke beroepen

Wetgeving

Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Intellectuele Beroepen en Wetgeving

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 81 21
Fax: 02 277 98 86
E-mail: info.intelber@economie.fgov.be