Rijwielen

Wie rijwielen wil herstellen of verkopen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Algemeen

Vereisten voor de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor de rijwielactiviteiten:

Het ondernemingsloket waar u de (wijziging van de) inschrijving vraagt, gaat na of de onderneming aan de voorwaarden voldoet.

Definitie

Onder de rijwielactiviteiten moet worden verstaan: het gewoonlijk en zelfstandig:

  • verkopen van rijwielen aan gebruikers,
  • het herstellen van rijwielen voor rekening van derden.

Uitzondering

Het bewijs van de sectorale beroepsbekwaamheid is niet nodig voor de verkoop en het herstellen van rijwielen die als speelgoed moeten worden beschouwd.

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

  • een akte: artikel 10 van het koninklijk besluit van 21/12/2006 bepaalt welke akten in aanmerking komen. Voor akten die u niet onmiddellijk terugvindt, kunt u de diplo-databank raadplegen.
  • Voldoende praktijkervaring: u moet binnen de laatste vijftien jaar een praktijk bewijzen van:
    • één jaar indien u zelfstandige in hoofdberoep was of voltijds en effectief als werknemer werkte,
    • drie jaar indien u zelfstandige in bijberoep was of deeltijds als werknemer werkte.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 9 van het KB van 21/12/2006.

Lijst van erkende ondernemingsloketten

Wetgeving

6e

Deze materie behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.

Overzicht van de geregionaliseerde bevoegdheden

Algemene Directie K.M.O.-beleid

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Ondernemingsloketten 

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 78 41
Fax : 02 277 98 77
E-mail : ol@economie.fgov.be