Rijwielen

Wie rijwielen wil herstellen of verkopen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Algemeen

Vereisten voor de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen voor de rijwielactiviteiten:

Het ondernemingsloket waar u de (wijziging van de) inschrijving vraagt, gaat na of de onderneming aan de voorwaarden voldoet.

Definitie

Onder de rijwielactiviteiten moet worden verstaan: het gewoonlijk en zelfstandig:

  • verkopen van rijwielen aan gebruikers,
  • het herstellen van rijwielen voor rekening van derden.

Uitzondering

Het bewijs van de sectorale beroepsbekwaamheid is niet nodig voor de verkoop en het herstellen van rijwielen die als speelgoed moeten worden beschouwd.

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

  • een akte: artikel 10 van het koninklijk besluit van 21/12/2006 bepaalt welke akten in aanmerking komen. Voor akten die u niet onmiddellijk terugvindt, kunt u de diplo-databank raadplegen.
  • Voldoende praktijkervaring: u moet binnen de laatste vijftien jaar een praktijk bewijzen van:
    • één jaar indien u zelfstandige in hoofdberoep was of voltijds en effectief als werknemer werkte,
    • drie jaar indien u zelfstandige in bijberoep was of deeltijds als werknemer werkte.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 9 van het KB van 21/12/2006.

Lijst van erkende ondernemingsloketten

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Stel je vraag via het online webformulier

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link