Diplodatabank

6e

Deze materie behoort tot de bevoegdheden die door de zesde staatshervorming op 1 juli 2014 naar de gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies overgedragen worden.

De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.

Overzicht van de geregionaliseerde bevoegdheden

Algemene Directie K.M.O.-beleid

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie K.M.O.-beleid
Dienst Ondernemingsloketten 

North Gate, 4de verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 78 41
Fax : 02 277 98 77
E-mail : ol@economie.fgov.be