Centrale Examencommissie

Deze materie behoort tot de bevoegdheden die naar de gewesten overgedragen werden. De bestaande regelgeving blijft van kracht tot een gemeenschap of een gewest over wijzigingen of nieuwe regels beslist.

Coördinaten van de bevoegde instanties:

Vlaanderen

Agentschap Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel

Tel.: 0800 20 555
E-mail : info@agentschapondernemen.be

ContactformulierExterne link

Website: De Centrale ExamencommissieExterne link

Brussel

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Dienst Economie

Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel

Tel.: 02 800 35 40

E-mail: examen.bew@gob.irisnet.be

ContactformulierExterne link

Website: Centrale ExamencommissieExterne link

Wallonie

Service public de Wallonie

Département du Développement économique
Direction des Projets thématiques

Place de la Wallonie, 1
5100 Namur (Jambes)

Tél. : 081 33 42 70
E-mail : info.jurycentral.dgo6@spw.wallonie.be

Site web : Jury centralExterne link

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link