Specifieke machtigingen of toelatingen

Om bepaalde zelfstandige activiteiten uit te mogen oefenen, moet u beschikken over een machtiging, een attest, een toelating, een registratie of een erkenning die specifiek is voor de sector in kwestie.

U moet deze toelating aanvragen bij de instantie of bij de Federale Overheidsdienst die bevoegd is voor de aflevering of voor de registratie. U moet daarbij de specifieke procedure volgen die eigen is aan de activiteit in kwestie.

Indien u voor het uitoefenen van de activiteit een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen nodig heeft, zal het specifieke document u in principe bij de inschrijving in de Kruispuntbank gevraagd worden.

De rol van het ondernemingsloket is dus beperkt. Het loket gaat na of u over de nodige toelatingen beschikt en zal u, voor zover nodig, doorverwijzen naar de bevoegde instantie.

In sommige gevallen zal het loket u voorstellen als gevolmachtigde op te treden en deze formaliteiten in uw plaats in orde te brengen. Het gaat in dat geval niet om een wettelijke opdracht van het loket maar om een bijkomende dienstverlening die het loket mits betaling kan aanbieden.

Hieronder vindt u informatie over de specifieke toelatingen die u moet aanvragen bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Verplichte machtigingen om een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen te krijgen

Verplichte machtigingen om een activiteit te mogen uitoefenen

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link