Toegang tot het beroep

Om een zelfstandige activiteit te kunnen uitoefenen, moet u aan verschillende wettelijke eisen voldoen (leeftijd, burgerrechten…) en verschillende administratieve stappen verrichten (inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, identificatie bij de btw, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen...).

Het geheel van deze formaliteiten is gedetailleerd in het hoofdstuk "Belangrijkste stappen om uw onderneming op te richten".

Naast de algemene administratieve verplichtingen die gelden voor alle zelfstandigen, bestaan er nog een reeks bijzondere formaliteiten voor bepaalde categorieën van zelfstandigen.

Ze hebben betrekking op de te bewijzen ondernemersvaardigheden voor de handels- en ambachtsberoepen (basiskennis bedrijfsbeheer en eventueel de (inter-)sectorale beroepsbekwaamheid), de uitoefening van een vrij beroep of een dienstverlenend intellectueel beroep, het voeren van een beschermde beroepstitel, de uitoefening van een ambulante of kermisactiviteit, het verkrijgen van de beroepskaart voor vreemdelingen en een aantal specifieke vergunningen en machtigingen.

In de volgende hoofdstukken vindt u alle nuttige informatie met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden tot of de uitoefening van bepaalde beroepen.

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link