Toegang tot het beroep

Om een zelfstandige activiteit te kunnen uitoefenen, moet u aan verschillende wettelijke eisen voldoen (leeftijd, burgerrechten…) en verschillende administratieve stappen verrichten (inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, identificatie bij de btw, aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen...).

Het geheel van deze formaliteiten is gedetailleerd in het hoofdstuk "Belangrijkste stappen om uw onderneming op te richten".

Naast de algemene administratieve verplichtingen die gelden voor alle zelfstandigen, bestaan er nog een reeks bijzondere formaliteiten voor bepaalde categorieën van zelfstandigen.

In dit deel vindt u alle nuttige informatie met betrekking tot de toelatingsvoorwaarden tot of de uitoefening van bepaalde beroepen waarvoor de FOD Economie bevoegd is.

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link