Te ondernemen stappen bij een ondernemingsloket

Het ondernemingsloket is het centrale contactpunt voor starters en bestaande ondernemingen om de administratieve formaliteiten te vervullen. Als u een eenmanszaak begint, moet u zich eerst wenden tot een erkend ondernemingsloket. Voor een vennootschap is de eerste stap in de meeste gevallen de notaris, gevolgd door de neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel; om uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen helemaal af te ronden, moet  u daarna nog naar een ondernemingsloket gaan.

Waar vindt u een ondernemingsloket?

Er zijn momenteel acht erkende ondernemingsloketten. De ondernemingslokketten hebben samen ongeveer 200 lokale kantoren verspreid over heel België. U kunt uw ondernemingsloketExterne link vrij kiezen; waar u bedrijf gevestigd is, heeft geen belang.

Om een ondernemingsloket te vinden heeft u verschillende zoekmogelijkheden:

Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van OndernemingenExterne link (KBO) is een databank met alle basis-identificatiegegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden. Overheidsdiensten hebben toegang tot deze gegevens in het kader van administratieve vereenvoudiging en de unieke gegevensinzameling. Om zich te identificeren ten aanzien van de overheid moeten ondernemingen gebruik maken van hun ondernemingsnummer en/of vestigingseenheidsnummer.

Elke onderneming en haar vestigingseenheden moeten ingeschreven worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze verplichting geldt zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen en is van toepassing ongeacht of u de activiteit in hoofdberoep of bijberoep uitoefent.

De Kruispuntbank van Ondernemingen onderscheidt volgende soorten ondernemingen: handelsondernemingen, ambachtsondernemingen en niet-handelsondernemingen naar privaatrecht.

U moet zich inschrijven vóór de start van de activiteiten.

Het ondernemingsloket moet nagaan of u aan de wettelijke uitoefeningsvoorwaarden voldoet.

Economische activiteit - NACE-code

Bij de inschrijving van de activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen gebruiken de ondernemingsloketten de NACE-codes.

De ondernemingsloketten kunnen echter moeilijkheden ondervinden bij de keuze van de NACE-code voor specifieke activiteiten. In dat geval nemen ze contact op met de FOD Economie die hen advies zal geven over de te gebruiken codes.

Raadpleeg ook de lijst van activiteiten waarvoor de FOD Economie al advies heeft gegeven (PDF, 73.06 Kb).

Of een opzoeking uitvoeren met behulp van de zoekmodule voor de Nacebel codes:

Externe link

Inschrijving van een eenmanszaak

Handels en ambachtsondernemingen

Na de controle van uw ondernemersvaardigheden schrijft het ondernemingsloket uw onderneming als handels- of ambachtsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen in. Hierdoor krijgt u een ondernemingsnummerExterne link.

Wanneer uw onderneming niet aan de voorwaarden voldoet of wanneer een verplicht document ontbreekt, weigert het loket de inschrijving. Het loket moet de weigering motiveren. U kunt een nieuwe aanvraag indienen die wel aan de vereiste voorwaarden voldoet of beroep aantekenen bij de Vestigingsraad van het bevoegde gewest.

De inschrijving kost 85,50 euro, één vestigingseenheid inbegrepen, plus 85,50 euro per bijkomende vestigingseenheid. Dit is de prijs begin 2017, maar hij wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Niet-handelsonderneming naar privaatrecht

Wanneer uw dossier volledig is, schrijft het ondernemingsloket u in de Kruispuntbank van Ondernemingen in. Het loket hoeft niet altijd uw ondernemersvaardigheden te onderzoeken. Uw beroepsorganisatie (orde, instituut of kamer) moet dit in sommige gevallen doen; als u voldoet, voert ze dit gegeven in de KBO in.

De eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met alle vestigingseenheden is gratis voor niet-handelsondernemingen naar privaatrecht. Elke wijziging nadien is betalend (85,50 euro per vestigingseenheid begin 2017; de prijs wordt jaarlijks aangepast aan de index).

Inschrijving van een vennootschap

De vennootschappen worden in de Kruispuntbank van Ondernemingen opgenomen bij de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Op dat moment krijgen zij hun ondernemingsnummer. Daarna moet de onderneming naar een ondernemingsloket om de hoedanigheid van handels-, ambachtsonderneming of niet-handelsondernemingen naar privaatrecht te laten opnemen in de KBO.

Als het ondernemingsloket de inschrijving van de hoedanigheid als handels- of ambachtsonderneming weigert, kunt u beroep aantekenen bij de Vestigingsraad van het bevoegde gewest.

De inschrijving kost 85,50 euro, één vestigingseenheid inbegrepen, plus 85,50 euro per bijkomende vestigingseenheid. Dit is de prijs begin 2017, maar hij wordt jaarlijks aangepast aan de index.

Een uitzondering zijn de niet-handelsondernemingen naar privaatrecht. De eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen met alle vestigingseenheden is gratis voor hen. Elke wijziging nadien is betalend (85,50 euro per vestigingseenheid begin 2017; de prijs wordt jaarlijks aangepast aan de index).

Naast de hoedanigheid (handelshoedanigheid of niet-handelshoedanigheid naar privaatrecht) en de vestigingseenheden schrijf het ondernemingsloket ook andere gegevens in, zoals de activiteiten en bankrekeningnummers.

Inschrijving in de KBO van buitenlandse ondernemingen

Als een buitenlandse onderneming activiteiten wil uitoefenen in België en zich er wil vestigen, heeft ze verschillende opties: ze kan een bijkantoor, een filiaal of een vestigingseenheid oprichten.

Het bijkantoor

Juridisch gezien is een bijkantoor in de zin van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, geen afzonderlijke entiteit. Het bijkantoor en de buitenlandse onderneming zijn een en dezelfde onderneming/entiteit.

De onderneming met bijkantoor in België, krijgt bij de griffie van de rechtbank van koophandel haar ondernemingsnummer in de KBO.

Vervolgens moet ze zich wenden tot een ondernemingsloket van haar keuze om zich als handels-, ambachts- of niet-handelsonderneming naar privaatrecht in de KBO te laten inschrijven.

Het filiaal

Juridisch gezien is dit een afzonderlijke entiteit van de buitenlandse onderneming, met eigen rechtspersoonlijkheid (anders dan bij het bijkantoor). De gekozen juridische vorm is in dat geval een Belgische rechtsvorm (nv, bvba, enz.).

Het in België gevestigde filiaal krijgt bij zijn inschrijving in de KBO een ondernemingsnummer van de griffie van de rechtbank van koophandel. Vervolgens moet het zich wenden tot een ondernemingsloket om zich als handels-, ambachts- of niet-handelsonderneming naar privaatrecht in de KBO te laten inschrijven.

De vestigingseenheid

Buitenlandse ondernemingen kunnen activiteiten uitoefenen vanop een adres in België, zonder daarvoor een bijkantoor of filiaal te moeten oprichten. In dat geval oefenen zij hun activiteiten uit in België via een vestigingseenheid (bijvoorbeeld: werkplaatsen, fabrieken, winkels, verkooppunten, kantoren…).

Een onderneming met alleen een vestigingseenheid in België krijgt van het ondernemingsloket bij de inschrijving van die vestigingseenheid in de KBO haar ondernemingsnummer.

Wat als er iets verandert?

Veranderingen (ander of nieuw adres van de vestigingseenheid, telefoonnummer, activiteit...), moet u binnen één maand bij een ondernemingsloket laten inschrijven. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ingeschreven gegevens in de KBO. Sommige wijzigingen zijn betalend, andere zijn gratis.

Sommige wijzigingen/aanpassingen kunt u zelf doen met de "My Enterprise"-toepassing. U vindt een algemeen overzicht van alle aanpassingsmogelijkheden onder de rubriek "Kruispuntbank van Ondernemingen" onder "Gegevens verbeteren”.

Voor alle aanpassingen verstrekt uw ondernemingsloket u alle nuttige informatie.

Bijkomende diensten van de ondernemingsloketten

Naast het onderzoek van de ondernemersvaardigheden en uw inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kan het ondernemingsloket in uw plaats nog andere administratieve formaliteiten vervullen, zoals uw btw-inschrijving of uw inschrijving bij de RSZ. Het loket kan voor u verschillende vergunningen aanvragen of registraties verrichten (orde of beroepsinstituut, FAVV, SABAM…).

Nog andere diensten van het ondernemingsloket zijn bijvoorbeeld:

  • de aansluiting bij een sociaalverzekeringsfonds voor zelfstandigen (elk ondernemingsloket is verbonden aan een sociaalverzekeringsfonds);
  • de aansluiting bij een verbonden sociaal secretariaat (zie personeelsadministratie);
  • advies bij het opstarten van uw project;
  • de samenstelling van subsidiedossiers;
  • vorming en opleiding;
  • een begeleiding gedurende de eerste maanden van activiteit, enz.

De bijkomende diensten en hun prijs kunnen verschillen per ondernemingsloket.

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link