Verzekeringen

Een actieve onderneming kan te maken krijgen met gebeurtenissen die haar resultaten en zelfs haar verdere bestaan kunnen schaden. Bijgevolg moet een onderneming (natuurlijke persoon of vennootschap) zich verzekeren tegen onvoorziene tegenslagen als ziekte, brand, arbeidsongevallen, enz.

Niet alle ondernemingen en sectoren lopen dezelfde risico’s. Toch zijn sommige verzekeringen verplicht, terwijl andere enkel sterk aan te raden zijn.

Enkele voorbeelden van verplichte verzekeringen:

  • brandverzekering;
  • arbeidsongevallenverzekering;
  • burgerlijke aansprakelijkheid voor voertuigen;
  • burgerlijke beroepsaansprakelijkheid.

Voor meer inlichtingen over verzekeringen, kunt u uw verzekeringsmaatschappij of uw verzekeringsagent raadplegen.

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link