Belangrijkste stappen om uw onderneming op te richten

De uitoefening van een zelfstandige activiteit brengt een geheel van formaliteiten en administratieve verplichtingen met zich mee die variëren volgens het type van activiteit en de juridische vorm van de onderneming.

Deze sectie belicht stap voor stap de sleutelmomenten bij het oprichten van een onderneming.

Algemene voorwaarden om een zelfstandige activiteit te kunnen uitoefenen

De persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit wil beginnen moet aan verschillende wettelijke eisen voldoen:

  • meerderjarig zijn (dus de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben);
  • om te starten moet men zijn burgerrechten bezitten. Personen die veroordeeld werden tot een criminele straf kunnen geen handel meer drijven voor de duur van de straf;
  • de starter moet ook handelingsbekwaam zijn. Personen die wettelijk onbekwaam verklaard werden of onder juridische controle gesteld zijn, mogen geen handel meer drijven.

Iemand die failliet werd verklaard kan in principe nog een nieuwe handelszaak beginnen. Toch kan de rechtbank van koophandel hem verbieden handelaar te worden als blijkt dat hij door een grove fout heeft bijgedragen tot het faillissement. Dit verbod kan ingetrokken worden in geval van eerherstel van de gefailleerde.

Belangrijkste stappen

Een juridisch statuut kiezen: eenmanszaak of vennootschap

Een zichtrekening openen

Oprichtingsakte van een vennootschap

Neerlegging van de oprichtingsakte van een vennootschap bij de griffie van de rechtbank van koophandel

Registratie van de oprichtingsakte van een vennootschap bij een registratiekantoor van de FOD Financiën

Te ondernemen stappen bij een ondernemingsloket

Btw-identificatie

Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds

Aansluiting bij een ziekenfonds

Verzekeringen

Aanwerving van personeel

Meer informatie?

De openbare diensten bieden u verschillende sites aan om uw project toe te lichten en de verschillende te ondernemen administratieve stappen, de financieringsmogelijkheden, de steunmaatregelen, de eventuele risico’s, ... te verduidelijken.

Het federale portaal 'belgium.be'Externe link beschikt over gedetailleerde rubrieken in verband met de oprichting van een onderneming.

Bijkomende informatie - specifiek voor de gewesten - kunt u vinden op de verschillende portaalsites van de gewestelijke instellingen:

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Webpagina

Tel. (gratis nr.): 0800 120 33
Vanuit het buitenland: +32 800 120 33

Fax (gratis nr.): 0800 120 57
Vanuit het buitenland: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link