Een onderneming oprichten

Wilt u zich vestigen als zelfstandige of uw eigen vennootschap oprichten?

Voor u met de start en de aanvraagprocedures begint, moet u uw project omlijnen. U moet zeker:

  • uw project goed beschrijven (welke activiteiten wilt u uitvoeren?);
  • uw omgeving analyseren (wie zijn uw concurrenten?, welke diensten bieden zij aan?, wat kunt u beter doen?, welke toekomst ziet u voor uw beroepssector?);
  • uw idee commercialiseren (welke producten en diensten wilt u aanbieden?, welk prijzenbeleid gaat u voeren?, waar zijn uw producten verkrijgbaar?, hoe maakt u uw producten bekend?, waar en hoe plaatst u uw bestellingen en hoe organiseert u de leveringen?);
  • uw bedrijf organiseren (hoe gaat het heten?, wordt het een vennootschap of niet?, wie gaat uw bedrijf leiden?, waar vestigt u uw bedrijf?, moet u medewerkers aanwerven?);
  • weten welke machtigingen of specifieke vergunningen u moet aanvragen;
  • weten welke verschillende organisaties u moet contacteren;
  • uw project financieren (welke investeringen voorziet u?, wat zijn uw bedrijfskosten?, wat is de minimale winstmarge om die kosten te dekken?, welk soort financiering kiest u?);
  • weten welke verplichtingen uw onderneming moet naleven (op fiscaal, boekhoudkundig of sociaal vlak).

In de eerste plaats dienen de antwoorden op die vragen om uw ondernemingsplan of "businessplan" en financieel plan uit te werken.

Meer informatie?

Dit hoofdstuk behandelt de verschillende thema’s om u te helpen bij de verschillende te ondernemen stappen. Wenst u over een of meer thema’s meer informatie, dan kunt u verschillende overheidssites raadplegen, om uw project helder te krijgen en uw licht op te steken over de verschillende administratieve stappen, financieringsmogelijkheden, steunmaatregelen en risico’s.

Het federale portaal 'belgium.be'Externe link beschikt over gedetailleerde rubrieken in verband met de oprichting van een onderneming.

Bijkomende informatie - specifiek voor de gewesten - kunt u vinden op de verschillende portaalsites van de gewestelijke instellingen:

U kunt voor informatie en gespecialiseerd advies ook de hulp inroepen van talrijke beroepsorganisaties. De interprofessionele federaties en beroepsverenigingen van zelfstandigen en kmo’s hebben diensten die helpen bij het oprichten van ondernemingen.

Bovendien zijn er de ondernemingsloketten. Zij zijn zeer geschikte gesprekspartners van de kandidaat-ondernemers. Als u het wenst, regelt het ondernemingsloket de administratieve formaliteiten voor de opstart van uw activiteit.

Nuttige Links

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link