Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Na de regionalisering van het Belgische landbouwbeleid kreeg de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de resterende federale taken toegewezen. De Federale eenheid “Landbouw” van de algemene directie Economisch Potentieel staat in voor volgende taken:

De algemene directie Economisch Potentieel

  • fungeert als contactpunt tussen de Europese Commissie en de erkende betaalorganen van o.a. transfers van financiële middelen, in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
  • beheert de begroting van het federaal Landbouwfonds
  • organiseert de "Intergouvernementale Preventiecel" die belast is met fraudepreventie in landbouwuitgaven
  • zet het beheer voort van de dossiers van het Landbouwinvesteringsfonds die hangend waren vóór de regionalisering in 1993 en de dossiers die verband houden met de vervroegde uittreding van de landbouw.

Nuttige Links

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link