Import

Oorsprongsaanduiding

De wet van 29 juli 1994 (B.S. van 6 september 1994) “tot bevordering van de transparantie in het handelsverkeer van goederen van oorsprong uit een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is” bepaalt dat het verboden is “goederen van oorsprong van een land dat geen lidstaat van de Europese Unie is, Europese Unie of van een lidstaat ervan, in te voeren, uit te voeren, door te voeren”.

Het is verboden dergelijke goederen te vervoeren, te bezitten met het oog op de verkoop, te koop te stellen of te koop aan te bieden.

Onder “oorsprong” wordt de economische oorsprong van de goederen verstaan of anders gezegd: de niet preferentiële oorsprong.

Enkele vormen van de wijze waarop de oorsprongsaanduiding mogelijk is:

  • Made in Belgium,
  • Belgian product,
  • produced by + naam van de firma + adres

Andere aanduidingen worden niet geassimileerd met een oorsprongsaanduiding en zijn dus toegelaten:

  • Belgium design,
  • Belgian style,
  • produced for + adres of adres van de website.

Iedere inbreuk op deze wet kan leiden tot de volgende sancties:

  • het blokkeren van de goederen (+ boete),
  • het verwijderen van de foutieve aanduiding of de aanpassing ervan aan de bepalingen van de wet,
  • het terugsturen van de goederen naar hun land van oorsprong, of
  • de vernietiging van de goederen.

Zie ook "Oorsprong van goederen"

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link