De Octrooicellen: voor al uw vragen over intellectuele eigendom!

Cellules Brevets
Octrooicellen

Wat doen Octrooicellen voor uw onderneming?

De Octrooicellen zijn het contactpunt waar alle ondernemingen van een sector terecht kunnen voor gratis gepersonaliseerd advies  over  intellectuele eigendom.  Ze verspreiden ook informatie via hun website, infosessies en publicaties.

Waarover informeren de Octrooicellen u?

De Octrooicellen adviseren ondernemingen over:

De Octrooicellen verspreiden ook informatie over  innovatieve technologieën en trends die de wereld van de van morgen kunnen beïnvloeden (via informatie uit de gratis raadpleegbare octrooidatabanken)

Waarom beroep doen op een Octrooicel?

Ondervindt u als kmo een gebrek aan kennis en strategie in verband met de gepaste bescherming van uw innovaties?  Wist u dat intellectuele eigendomsrechten, zoals patenten, de waarde van uw uitvindingen en de valorisatie ervan beschermen? Twijfelt u eraan of bijvoorbeeld een patent wel de gepaste oplossing is?

De Octrooicellen informeren u en beantwoorden uw vragen met gedegen sectorkennis!  Hun dienstverlening wordt door de ondernemingen die er beroep op doen unaniem gewaardeerd. Waarom zou uw onderneming geen gebruik maken van deze dienstverlening?

In welke sectoren ondersteunen de Octrooicellen uw onderneming?

4 Octrooicellen zijn opgericht bij een sectorale organisatie in de volgende sectoren:

Raadpleeg hun websites via de bovenstaande linken!

Neem een kijkje in de activiteitenagenda van de Octrooicellen!

In de activiteitenagenda van de octrooicellen (PDF, 186.47 Kb) vindt u informatie over interactieve infosessies en seminaries die u verder wegwijs maken in de materie. Voor meer informatie en uw eventuele inschrijving kunt u  klikken op de vermelde link. Alle geïnteresseerden zijn welkom!

De rol van de FOD Economie

De FOD Economie biedt financiële ondersteuning aan de Octrooicellen en oefent toezicht uit op hun goede werking.

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

AD Kwaliteit en Veiligheid

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Normalisatie et Competitiviteit

NG II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02 277 92 38
Fax: 02 277 54 42
E-mail: Octrooicellen@economie.fgov.be