Beurs voor de valorisatie van afvalstoffen

De Beurs voor de valorisatie van afvalstoffen publiceert in haar online databank gratis advertenties van ondernemingen die afvalstoffen aanbieden of vragen.

Ze helpt de ondernemingen bij het beheer van hun afvalstoffen.

Afval kan soms voor anderen een grondstof of toch minstens een bruikbaar product zijn.

Er bestaat een mogelijkheid om dit afval te laten ophalen of zelfs om het te verkopen in plaats van te betalen om het te verwijderen.

Rol van de Beurs voor de valorisatie van afvalstoffen

De Beurs voor de valorisatie van afvalstoffen verzamelt en publiceert de advertenties.

Ze komt niet tussen in de onderhandelingen tussen de partijen en is bovendien niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de materialen of de naleving van de reglementeringen.

Categorieën afvalstoffen

Zowel de aanbiedingen als de vragen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • landbouw- en voedingsproducten;

  • leder, bont en textiel;

  • hout en derivaten;

  • papier en karton;

  • chemische producten en kunststoffen;

  • glas, bouwmaterialen, aarde, steen en andere minerale stoffen;

  • metalen en legeringen;

  • rubber en derivaten;

  • varia.

Advertenties

De aankondigingen worden door de ondernemingen opgesteld en anoniem gepubliceerd.

Advertenties raadplegen

Online databank

De databank kan online vrij geraadpleegd worden, na het invullen van het inschrijvingsformulier (DOC, 81 Kb) en dit terug te sturen naar de Beurs voor de valorisatie van afvalstoffen.

Ze wordt wekelijks bijgewerkt.

Een advertentie plaatsen

De ondernemingen vullen het formulier om een advertentie voor een aanbieding of een vraag (DOC, 105 Kb) te plaatsen, in en sturen het terug naar de Beurs voor de valorisatie van afvalstoffen.

Informeren naar een advertentie

Om de coördinaten van de onderneming die de advertentie geplaatst heeft te bekomen, vullen de ondernemingen het formulier vraag naar informatie (DOC, 86.5 Kb) in en sturen het terug naar de Beurs voor de valorisatie van afvalstoffen.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Normalisatie en Competitiviteit

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Dienst Normalisatie en Competitiviteit

NG II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel: +32 2 277 74 40
Fax: +32 2 277 54 43
E-mail: afvalbeurs@economie.fgov.be