Vergaderkalender

Kalender vergaderingen BELAC 2018

Datum  Organisme
18.01.2018Accreditatiebureau BELAC
01.03.2018Accreditatiebureau BELAC
19.04.2018Accreditatiebureau BELAC
17.05.2018Accreditatiebureau BELAC 
28.06.2018Accreditatiebureau BELAC
06.09.2018Accreditatiebureau BELAC
25.10.2018Accreditatiebureau BELAC
13.12.2018Accreditatiebureau BELAC

Secretariaat BELAC

Logo Belac

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Secretariaat BELAC

NG II - 2e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel. : + 32 2 277 54 34
Fax : + 32 2 277 54 41
E-mail: belac@economie.fgov.be
Web : http://belac.fgov.beExterne link