Vergaderkalender

Kalender vergaderingen BELAC 2017

Datum  Organisme
12.01.2017Accreditatiebureau BELAC
16.02.2017Accreditatiebureau BELAC
30.03.2017Accreditatiebureau BELAC
20.04.2017Coördinatiecommissie BELAC en Nationale Raad voor Accreditatie
11.05.2017Accreditatiebureau BELAC
22.06.2017Accreditatiebureau BELAC
07.09.2017Accreditatiebureau BELAC
19.10.2017Accreditatiebureau BELAC
07.12.2017Accreditatiebureau BELAC

Secretariaat BELAC

Logo Belac

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Secretariaat BELAC

NG II - 2e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel. : + 32 2 277 54 34
Fax : + 32 2 277 54 41
E-mail: belac@economie.fgov.be
Web : http://belac.fgov.beExterne link