Accreditatie

Een accreditatie is een attest uitgegeven door een derde partij met betrekking tot een instelling die de conformiteit van producten of diensten beoordeelt. Dit attest laat de instelling toe haar competenties, onafhankelijkheid en onpartijdigheid te bewijzen. Ze heeft betrekking op de:

  • laboratoria,
  • keuringsinstellingen,
  • certificatie-instellingen.

De accreditatie versterkt het vertrouwen van de economische actoren en van de overheden belast met de marktcontrole ten aanzien van de documenten uitgegeven door de geaccrediteerde instellingen: rapporten van laboratoria of keuringsinstellingen, certificaten.

BELAC is de Belgische accreditatie-instelling. Ze is opgericht binnen een wettelijk kader en geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de FOD Economie.

 

Werking van BELAC

BELAC werkt in overeenstemming met de internationale eisen met betrekking tot het beheer van de accreditatie-instellingen.

Dit betekent onder meer dat BELAC de evoluties van de normalisatie moet volgen op het gebied van de evaluatie van de conformiteit en haar managementsysteem hieraan aanpast.

Raadpleeg de documenten die de manier beschrijven waarop de Belgische accreditatie-instelling BELAC haar opdracht beheert.

De accreditaties verleend door BELAC worden erkend door de Belgische Staat.

Geaccrediteerde instellingen

Om de geaccrediteerde instellingen in een bepaald domein te vinden, kunt u de BELAC databank raadplegen.

Internationale erkenningen

BELAC heeft alle overeenkomsten en erkenningen ondertekend die bestaan in het kader van de European co-operation for Accreditation (EA), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) en International Accreditation Forum (IAF).

Rapporten en certificaten uitgegeven door instellingen geaccrediteerd door BELAC, genieten een internationale erkenning. Hierdoor wordt het vrije verkeer van de betrokken goederen op de internationale markten vergemakkelijkt.

Audio video

Nuttige Links

Publicaties

Wetgeving

Enquête

Help ons om onze dienstverlening via de website te verbeteren.

Externe link

English version of the surveyExterne link

Secretariaat BELAC

Logo Belac

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
Secretariaat BELAC

NG II - 2e verdieping
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel. : + 32 2 277 54 34
Fax : + 32 2 277 54 41
E-mail: belac@economie.fgov.be
Web : http://belac.fgov.beExterne link