Internationaal actief worden voor kmo’s

Kmo’s en internationaal actief worden

Kmo’s die internationaal actief zijn, behoren tot de beter presterende ondernemingen. Maar, ... intreden op de internationale markt vereist een bepaalde grootte, vraagt investeringen, een groot bedrijfskapitaal, een buffer tegen financiële risico’s, ... Deze elementen kunnen al snel belangrijke hinderpalen zijn voor de internationalisering van kmo’s. Een studie over de exportprestaties van Belgische kmo's bevestigt deze moeilijkheden.

Studie - De exportprestaties van Belgische kmo's (PDF, 3.85 MB)

Een werkinstrument: het esv

Het opzetten van een economisch samenwerkingsverband (esv) biedt aan kleinere ondernemingen de mogelijkheid om tezamen toch de stap naar het buitenland te zetten.

Een esv is een juridische constructie die het bijvoorbeeld mogelijk maakt dat meerdere ondernemingen zich op de internationale markt begeven door hun menselijke, financiële of materiële middelen samen in te zetten. Hierdoor kunnen kmo’s

  • hun werkingskosten verminderen;
  • hun kwaliteiten bundelen;
  • goede ideeën uitwisselen;
  • de kosten gelinkt aan de ontwikkeling van exportactiviteiten delen;
  • meer gewicht in de schaal leggen bij onderhandelingen en bovendien
  • samen deelnemen aan internationale of grotere aanbestedingen.

Andere initiatieven om internationale activiteit van kmo’s te ondersteunen

Flanders Investment & TradeExterne link

Brussels Invest & ExportExterne link (Dienst Buitenlandse Handel en Buitenlandse Investeringen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel)

Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangersExterne link

DelcredereExterne link

Agentschap voor Buitenlandse HandelExterne link

Federatie van Belgische Kamers van KoophandelExterne link

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link