Internationaal actief worden voor kmo’s

Na de oprichtingsfase moet u uw onderneming verder ontwikkelen om haar voortbestaan op lange termijn te garanderen. U beslist misschien om in het buitenland actief te zijn, om daar handelspartners te vinden en nieuwe marktkansen te scheppen.

Wanneer u van plan bent activiteiten uit te oeffenen in een ander land van de Europese Unie dat voorwaarden oplegt voor beroepskwalificaties, dan moet u een EU-verklaring krijgen: hiermee kunt u dan uw praktijkervaring doen gelden.

De internationalisering, een uitdaging voor de kmo's

Kmo’s die internationaal actief zijn, behoren tot de beter presterende ondernemingen. Maar, ... intreden op de internationale markt vereist een bepaalde grootte, vraagt investeringen, een groot bedrijfskapitaal, een buffer tegen financiële risico’s, ... Deze elementen kunnen al snel belangrijke hinderpalen zijn voor de internationalisering van kmo’s.

Een studie over de exportprestaties van Belgische kmo's bevestigt deze moeilijkheden.

Studie - De exportprestaties van Belgische kmo's (PDF, 3.85 MB)

Volgens een enquête die in het kader van deze studie bij de Belgische kmo's werd uitgevoerd, zijn de redenen om zich op de internationale markt te begeven: 

 • een bewuste strategische keuze voor ontwikkeling en/of diversificatie;
 • actief zijn op een nichemarkt;
 • de goede reputatie van de onderneming.

De enquête maakt ook de verschillende belemmeringen en hinderpalen duidelijk die soms verband houden met de ondernemingsgrootte:

 • de kosten gelinkt aan de ontwikkeling van de exportactiviteiten;
 • de moeilijkheid om zich tegen bepaalde risico's (wisselkoers, betaling) in te dekken;
 • de te vervullen douaneformaliteiten;
 • de toegangsdrempels tot doellanden (normen, certificatie, in overeenstemming brengen).

Internationalisering van kmo’s en aanboren van nieuwe markten is belangrijk om de groei van onze economie te ondersteunen. Om deze redenen is de internationalisering van de kmo's een van de zes hoofdlijnen van het Kmo-plan van de federale regering.

De bedoeling van dit plan is de kmo's te sensibiliseren voor de voordelen van de internationalisering en het gebruik van instrumenten ter bevordering van export, zoals het oprichten van een economisch samenwerkingsverband of een werkgeversgroepering waardoor de ondernemingen hun inspanningen op dit vlak kunnen bundelen of beroep kunnen doen op de steunmaatregelen van de nationale, regionale of Europese overheden.

Bundelen van de inspanningen op exportvlak

Buitenlandse markten veroveren is niet gemakkelijk, in het bijzonder voor de kleine en zeer kleine ondernemingen. Daarom moet de voorkeur worden gegeven aan een groepsdynamiek: de inspanningen bundelen door een economisch samenwerkingsverband of een werkgeversgroepering op te richten.

Het economisch samenwerkingsverband

Een economisch samenwerkingsverband (esv) is een juridische constructie die het bijvoorbeeld voor kleine ondernemingen mogelijk maakt zich op de internationale markt te begeven door hun menselijke, financiële of materiële middelen samen in te zetten. Hierdoor kunnen kmo’s:

 • hun werkingskosten verminderen (onderzoek en bundeling van informatie, gecentraliseerde prospectie ...);
 • hun kwaliteiten bundelen;
 • goede ideeën uitwisselen;
 • de kosten gelinkt aan de ontwikkeling van exportactiviteiten delen (het uitvoeren van marktstudies, de oprichting van een aankoopkantoor, het delen van een exportagent ...);
 • meer gewicht in de schaal leggen bij onderhandelingen;
 • samen deelnemen aan internationale of grote(re) aanbestedingen. 

Meer weten over het economisch samenwerkingsverband

De werkgeversgroepering

Door de oprichting van een werkgeversgroepering (WG) kunnen de kleinste ondernemingen zich onder een koepel verenigen om een of meerdere werknemer(s) te delen die ze enkel deeltijds nodig hebben. De WG moet de vorm hebben van een vzw of een economisch samenwerkingsverband.

De werknemer sluit een arbeidsovereenkomst af met de werkgeversgroepering die wettelijk gezien zijn enige werkgever is. Hierdoor staat de werknemer ter beschikking van de aangesloten ondernemingen van de groepering.

Dit instrument is aan de kmo's aangepast die de ervaring en de kwalificaties willen delen van een medewerker die in dienst is genomen om de exportactiviteiten ten behoeve van de leden van de werkgeversgroepering te ontwikkelen.

Meer weten over de werkgeversgroepering

Steun voor internationalisering

Om de ondernemers die zich in het buitenland willen vestigen te begeleiden, te financieren en te adviseren zijn er verschillende gewestelijke, federale en Europese exportsteunmaatregelen.

Meer weten over steun voor internationalisering

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link