Vervangende ondernemers

Een nieuwe dienstverlening aan zelfstandigen: het register van vervangende ondernemers

Het is realiteit: zelfstandigen die geconfronteerd worden met uitzonderlijke omstandigheden op familiaal vlak of op het vlak van gezondheid of zelfstandigen die ervoor kiezen om hun activiteiten tijdelijk stop te zetten, vinden moeilijk een betrouwbare vervanger.

Een vervanger zoeken, zijn winkel openhouden, de dienstverlening voor de klanten verzekeren, … Het zijn belangrijke zorgen wanneer u als zelfstandige geconfronteerd wordt met ziekte of wanneer u uw activiteit moet onderbreken wegens familiale omstandigheden of wanneer u even de voet van het gaspedaal wil halen.

Om u daarbij te helpen heeft de regering beslist een register van vervangende ondernemers op te starten.

Dat register ‑ met een zoekmotor ‑ brengt vraag en aanbod voor een tijdelijke vervanging tussen zelfstandigen samen, binnen een duidelijk juridisch kader. Het register is gemakkelijk toegankelijk en eenvoudig in gebruik.

Hoe inschrijven in het register van vervangende ondernemers en hoeveel kost het?

Enkel de erkende ondernemingsloketten zijn bevoegd om kandidaat-vervangers in te schrijven in het register (voor één of meerdere activiteiten). Het inschrijvingsrecht varieert van 33,00 tot 85,50 euro, naargelang de controle die het ondernemingsloket moet uitvoeren. Wie een inschrijving in het register vraagt zonder al echt actief te zijn als vervanger, moet nog niet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Hij moet dat wel doen de eerste dag van het eerste vervangingscontract.

Wanneer de inschrijving in het register op hetzelfde moment plaatsvindt als de inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen, is de inschrijving in het register zelfs gratis.

De ondernemingsloketten kunnen u meer informatie geven over de voorwaarden van de automatische hernieuwing van de inschrijving en over de schrapping ervan.

Hoe een vervanger vinden?

Wie een zelfstandige vervanger zoekt, kan de kandidaten die beantwoorden aan het profiel, gemakkelijk vinden door het register van vervangende ondernemers te raadplegen. De opzoeking gebeurt via een zoekmotor. U kunt ook aan een ondernemingsloket vragen de opzoeking voor u te doen.

Nadien neemt u contact op met de kandidaten die u selecteert.

Periode van vervanging

Een zelfstandige mag zich zonder verantwoording gedurende 30 dagen per jaar laten vervangen. Die periode kan verlengd worden in geval van arbeidsongeschiktheid of van invaliditeit en bijvoorbeeld ook tijdens het zwangerschapsverlof.

Vergoeding

Beide partijen zijn vrij om onderling de vergoeding voor de vervanger te bepalen en om in het contract alle specifieke clausules op te nemen die eigen zijn aan de activiteit of de sector.

Voorwaarden voor de zelfstandige die zich wil laten vervangen:

  • een onderneming natuurlijk persoon zijn of zaakvoerder van een vennootschap;
  • geen enkele andere beroepsactiviteit uitoefenen tijdens de periode van vervanging;
  • een vervanging van meer dan 30 dagen per jaar kan alleen in volgende gevallen voorzien in de wet:
    • arbeidsongeschiktheid of invaliditeit;
    • zwangerschapsverlof;

Voorwaarden voor de vervanger:

  • Ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en een zelfstandige activiteit uitoefenen als natuurlijk persoon, in hoofdberoep of in bijberoep en dat ten laatste bij het begin van het eerste vervangingscontract;
  • Voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de toegang tot het beroep.

Het vervangingscontract

Bij de start van de vervanging moeten beide zelfstandigen een schriftelijk vervangingscontract van bepaalde duur afsluiten.

Om van een geldig vervangingscontract als zelfstandige te kunnen spreken, moet het contract en aantal elementen bevatten zoals:

Als voldaan is aan alle wettelijke voorwaarden, genieten beide partijen van een maximale juridische zekerheid in het kader van de vervanging. Bovendien geniet de vervanger van een wettelijk vermoeden zelfstandige te zijn. Zo zijn beide partijen beschermd tegen een herkwalificatie van de arbeidsrelatie. U vindt hier een modelcontract (DOC, 81 Kb).

Online diensten

Publicaties

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link