Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of kortweg MVO wordt in het Federaal Referentiekader MVO (maart 2006) gedefinieerd als “een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met stakeholders, of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces”.

Het Federaal Actieplan MVOExterne link (oktober 2006) omvat een aantal acties om MVO alsook het maatschappelijk verantwoord investeren (MVI) in België te stimuleren.

Ook internationaal krijgt het thema MVO steeds meer aandacht, onder meer op het niveau van de OESO.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link