Wettelijke controle van de jaarrekening

De controle in vennootschappen op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering, onder de bedrijfsrevisoren, ingeschreven in het openbaar register van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voor een hernieuwbare periode van 3 jaar.

Het doel van een wettelijke controle is het uitbrengen van een deskundig oordeel over de waarachtigheid of getrouwheid van de jaarrekening of andere financiële informatie.

De verplichting tot de benoeming van commissaris geldt enkel voor grote vennootschappen en niet voor kleine vennootschappen zoals bepaald in artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij deze kleine vennootschappen beursgenoteerd zijn.

De bedrijfsrevisor of ook wel auditor genoemd, is onafhankelijk van de bedrijfsleiding en heeft een rol ten aanzien van externe partijen zoals de aandeelhouders, de schuldeisers, … .

Naast de wettelijke controle van de jaarrekening kan de bedrijfsrevisor ook nog een aantal andere wettelijke opdrachten uitvoeren die hem door of krachtens de wet zijn toevertrouwd, zoals bijvoorbeeld de inbreng in natura.

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link