Financiële en boekhoudkundige reglementeringen

De financiële en boekhoudkundige reglementeringen omvatten verschillende aspecten. Een aantal ervan zijn voor de vennootschappen in het economische landschap belangrijk en worden hieronder verder toegelicht . Er wordt zowel op Belgisch, Europees als internationaal niveau een overzicht gegeven van de belangrijkste reglementeringen over het boekhoudrecht en de jaarrekening van de onderneming en de wettelijke controle van de jaarrekening. Bij elk onderdeel vindt u de belangrijkste wetteksten en een aantal nuttige links.

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link