Schrapping

Ook het leven van een onderneming is eindig, het zij door vrijwillige stopzetting, het zij door faillissement.

Hiervoor heeft de wetgever de vereffeningsprocedure in het leven geroepen.

Wanneer een vennootschap haar activiteiten stopzet, zal men haar activa verkopen om zo nodig de nog openstaande schulden te kunnen aflossen. Het eventuele saldo zal verdeeld worden onder de aandeelhouders. Het geheel van deze handelingen klasseert men onder de ontbinding en vereffening van vennootschappen.

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link