Informatiemaatschappij

De informatiemaatschappij, gekenmerkt door de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologieën, is een dagelijkse realiteit geworden voor alle burgers, ondernemingen en de overheid. Deze evolutie is trouwens van aanzienlijk socio-economisch belang. Het benutten van het ICT-potentieel kan tot nieuwe uitwisselingsplaatsen leiden, maar kan ook nieuwe problemen van uitsluiting veroorzaken, wat ook wel “digitale kloof” wordt genoemd.

De impact van de nieuwe technologieën op economisch vlak is onweersprekelijk. De sector van de telecommunicatie en die van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën produceren namelijk de grootste winst in groei en productiviteit. Zo worden er nieuwe markten opgestart en nieuwe producten en diensten gecommercialiseerd: multimedia, telefonie, markt voor gratis diensten, enz. De nieuwe technologieën spelen bovendien een belangrijke rol in het domein van innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

De informatiemaatschappij behoort tot de twaalf strategische doelstellingen van de FOD Economie , K.M.O., Middenstand en Energie. De doelstellingen ervan zijn de uitwerking van een reglementair kader in België, de handhaving van de informatieveiligheid, de bevordering van innovatie en de ontwikkeling van nieuwe informatietechnologieën.