Aardgas en gasachtige producten

Aardgas

Aardgas is een methaangas dat gedurende eeuwen is gevormd uit overblijfselen van levende organismen. De verbranding ervan wekt energie op die kan gebruikt worden voor allerlei toepassingen, zoals de verwarming van uw woning. Aardgas dekt in België meer dan 25 % van het primaire energieverbruik. Het aardgas dat we momenteel verbruiken is zo'n 600 miljoen jaar oud.

België produceert zelf geen aardgas, maar is wel goed gelegen. Meer dan 50 % van de wereldaardgasreserves liggen in een straal van 5000 km van ons land. Daarom zijn we een spil in het transport van aardgas in Europa. Dit transport gebeurt zowel via pijpleidingen als met methaantankers. België heeft een zeer dicht netwerk van pijpleidingen. Het leidingennet in België is ongeveer 3.800 km lang. De methaantankers voeren lng (Liquified Natural Gas) in via Zeebrugge. Om aardgas vloeibaar te maken, wordt het afgekoeld tot -162 °C bij een normale luchtdruk. Tijdens het proces wordt het volume 600 keer kleiner zodat het gemakkelijker getransporteerd kan worden per schip.

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt in België zorgen de netbeheerders voor het aardgasnetwerk en voor de aansluiting van de afnemers op het aardgasnet. De verkoop van het gas zelf gebeurt door een aardgasleverancier.

Aardgas wordt ook in België opgeslagen omdat het aardgasverbruik sterk schommelt naargelang het seizoen. Tijdens de lente en de zomer importeren de aardgasleveranciers meer gas dan er wordt verbruikt. Dan wordt het overschot opgeslagen. Tijdens de winter wordt er minder gas geïmporteerd dan er wordt verbruikt en kunnen de opgeslagen voorraden worden aangesproken om aan de grote vraag te voldoen.

Online diensten

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Externe Betrekkingen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
Dienst Externe Betrekkingen

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Tel.: 02/277 82 87
Fax: 02/277 52 01