Studies

De doelstellingen van het Energie-Klimaat Pakket 20-20-20, en de volledige decarbonisatie van het elektrische systeem, voorzien tegen 2050, vereisen diepgaande veranderingen die vanaf nu worden aangebracht op het nationale en het Europese niveau, met juridische (via de Europese richtlijnen) en technologische instrumenten (zoals het strategische Europese plan voor de energetische technologieën). Het betreft snelle veranderingen zowel op het niveau van de productiemethodes en de transmissie- en distributiewijzen, van hun beheer, als van de markt van energieleveringen.

De studies over elektriciteit willen een stand van zaken opmaken over de integratie van nieuwe technologieën en de beslissingen over reglementaire wijzigingen van technische orde of marktomkadering, terwijl wordt gewaakt over het integreren van de betrokken complementaire disciplines en het harmoniseren van de standpunten van de verschillende actoren van het elektrische systeem.

Publicaties

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link