Levering van elektriciteit

Leveringsvergunning

Overeenkomstig artikel 18 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt zijn de leveringen van elektriciteit in België langs het transmissienet door tussenpersonen en leveranciers aan een procedure van vergunning of voorafgaande melding onderworpen.

Voor elektriciteitsleveringen langs het distributienet wordt verwezen naar de internetsites van de gewestelijke reguleringsinstanties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het Vlaams Gewest en in het Waals Gewest.

De criteria en de procedure voor toekenning van vergunningen voor de levering van elektriciteit aan in België gevestigde afnemers die verbonden zijn met het transmissienet of met een directe lijn waarvan de nominale spanning hoger is dan 70.000 volt, zijn bepaald door het koninklijk besluit van 2 april 2003 betreffende de vergunningen voor de levering van elektriciteit door tussenpersonen en betreffende de gedragsregels die op hen van toepassing zijn (BS 22.04.2003).

De aanvragen voor leveringsvergunning moeten gericht worden aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Ondernemingen houders van een leveringsvergunning

Lijst op 1 december 2017 (PDF, 31.6 Kb) van de ondernemingen houders van leveringsvergunning op basis van het koninklijk besluit van 2 april 2003.

Belgische elektriciteitsbeurs

In uitvoering van artikel 18 van de wet van 29 april 1999, is het koninklijk besluit van 20 oktober 2005 genomen met betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken (BS 26.10.2005).

Dat besluit bepaalt het reglementaire kader dat nodig is om de ontwikkeling en de goede werking te garanderen van de markten voor de uitwisseling van elektriciteit die te leveren is met injecties en/of afnamen in de Belgische regelzone.

De nv Belpex is op 11 januari 2006 aangeduid om de elektriciteitsbeurs te organiseren en te beheren.

Zij vormt een centraal platform die de handel tussen kopers en verkopers toelaat en is een alternatief voor de bilaterale contracten, dat marktspelers de mogelijkheid biedt op korte termijn

  • voldoende vermogenscapaciteit te vinden,

  • het teveel aan capaciteit te verkopen of

  • hun plichten inzake evenwicht te vervullen.

Het marktreglement van Belpex werd goedgekeurd door het ministerieel besluit van 11 januari 2006 tot goedkeuring van het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken. Het werd gewijzigd door het ministerieel besluit van 4 september 2014 tot goedkeuring van de wijzigingen aan het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken (BS 12.09.2014).

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link