Liberalisering van de elektriciteitsmarkt

Door richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 19 december 1996 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit, werd een eerste aanzet gegeven om de sterk monopolistisch georganiseerde elektriciteitsmarkt vrij te maken en open te stellen voor andere marktspelers.

Deze richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 11 mei 1999).

De richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2003 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van richtlijn 96/92/EG heeft het proces van de liberalisering nog versneld. Deze richtlijn werd in Belgisch recht omgezet door de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Bevoorradingszekerheid

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
Externe Betrekkingen Bevoorradingszekerheid

Koning Albert II-laan 16
1000 Bruxelles

Tel: 02 277 91 34
Tel: 02 277 78 92