Gedragscode

De bekendmaking van het koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten vormt een belangrijke etappe in het liberaliseringsproces van de gasmarkt in België. De regels voor toegang tot het vervoersnet zijn vastgelegd en de vervoersmaatschappij werd verzocht een aantal basisdocumenten op te stellen en die aan de CREG ter goedkeuring voor te leggen. Na die bekendmaking zijn nog andere besluiten afgekondigd (zie rubriek Reglementering)

 

Nuttige Links

Wetgeving

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Infrastructuur en controles

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
Infrastructuur en controles

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel