Niet-hernieuwbare energie – Aardolie

Onder aardolie vallen hoofdzakelijk de producten afkomstig van de raffinage van ruwe aardolie. Over het algemeen wordt een onderscheid gemaakt tussen de lichte distillaten (benzine), de middelzware distillaten (gasoil, lampolie, kerosine) et de zware distillaten (fuel-oil). Andre producten zoals vloeibaar gemaakt aardoliegas (propaan, butaan) of sommige smeeroliën (motorolie) zijn eveneens afkomstig van raffinage.

De AD Energie houdt zich in hoofdzaak bezig met de berekening van de maximumprijzen van sommige aardolieproducten aan de hand van de programmaovereenkomst. Zij waakt tevens over de kwaliteit van de aardolieproducten via het FAPETRO-fonds.

Ook de inzameling van gegevens inzake aardolie behoort tot de taken van de AD Energie (aardoliebalans).

Nuttige Links

Contact Center

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Contact Center

Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Open van 9.00 tot 17.00 uur

Meer over het Contact Center

Tel.: +32 800 120 33
Fax: +32 800 120 57

Volg de FOD Economie

FacebookExterne linkTwitterExterne link

Dienst Bevoorradingszekerheid

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie
Dienst Bevoorradingszekerheid en Analyse van de Markt

North Gate III
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel